มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

ผู้อำนวยการ สกสค. แม่ฮ่องสอน มอบเงินค่าจัดการศพให้ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.
ที่ถึงแก่กรรม รายนายสมชาย คำมูลใจ สมาชิก ช.พ.ค. อำเภอแม่สะเรียง

IMG_2574