มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 นายสมพงษ์  ณะรงค์ชัย ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดดแม่ฮ่องสอน มอบเงินค่าจัดการศพให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม ราย นายสุรชัย สอาดจิตต์ สมาชิก ช.พ.ค. อำเภอปาย ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

new