ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด

IMG_2801IMG_2803

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 สกสค.จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด  แจ้งผลการวินิจฉัยของประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่องกรณีเรื่องร้องเรียน การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์รายศพ ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดแม่ฮ่องสอน